ARON GENEXXA

                                                       

Standart plemene BEAUCERON

 

Standard FCI č. 44/07.12.2001/CZ

(překlad z francouzského textu Helena Dvořáková)

Beaucký ovčák – červená punčoška

(Beauceron)

Země původu: Francie

Datum uveřejnění platného standardu: 29. 11. 2001

Použití: Pes ovčácký a hlídací

Klasifikace FCI:

Skupina 1 Psi ovčáčtí a pastevečtí (s výjimkou švýcarských salašnických plemen).

Sekce 1 Ovčák

plemeno s pracovní zkouškou.

Krátký výtah z historie:

Beaucký pes, Beauceron nebo Červená punčoška jsou jména, která jsou mu přiznána na konci 19. století, aby jimi byli označováni tito starobylí psi francouzských ovčáků z planin, vyznačující se obdobným typem, s krátkou srstí v obličeji, se srstí tvrdou a krátkou, jejichž uši bývaly krácené. Na jejich srsti se vyskytovaly znaky, především na konci končetin, což podnítilo chovatele k tomu, aby tyto psy pojmenovali “červená punčoška”. Zbarvení bývalo obvykle černé s pálením, ale existovali také psi šedí nebo celí černí, stejně jako celí plaví. Tito psi byli chování a vybíráni podle svých schopností k práci se stádem a k ostraze stád.

Celkový vzhled: Beauceron je velký pes, pevný, otužilý, s dobrou kostrou a svalnatý, bez znaků lymfatičnosti (hrubosti).

Důležité proporce: Beaucký ovčák má obdélníkový formát. Délka těla, měřená od předního výčnělku lopatky k sedacímu hrbolu musí být o něco větší, než je kohoutková výška.

Hlava je dlouhá 2/5 výšky v kohoutku. Šířka mozkovny a výška hlavy, měřeny v její střední části, jsou o trochu menší, než je délka hlavy. Čenichová partie a mozkovna jsou stejně dlouhé.

Chování / povaha: Je to pes s důvěřivým pohledem, bez známek strachu. Jeho výraz je upřímný, nikdy nesmí být zlý ani nedůvěřivý.

Povaha beaucerona je rozvážná a hrdá.

Hlava: Hlava je jemně modelovaná, s harmonickými liniemi. Při bočním pohledu se horní linie mozkovny a nosního hřbetu jeví rovnoběžné.

Mozková část:

Mozkovna: Je plochá nebo lehce klenutá od jedné strany ke druhé. Dělící rýha je málo znatelná, týlní hrbol je patrný.

Stop: Je málo výrazný, nachází se ve stejné vzdálenosti od týlního hrbolu i od špičky nosu.

Část obličejová:

Nos (nozdry): Je v souladu s nosní partií, široký, nikdy s rozštěpem, vždy černý.

Čenich (nosní partie): Ani úzký, ani špičatý.

Pysky: Přiléhající a vždy černě pigmentované. Horní pysk musí překrývat spodní, aniž by však byl volný (visící, větrný). V koutku tvoří lehký záhyb, který musí zůstat uzavřený.

Čelisti / zuby: Silné zuby mají nůžkový skus.

Oči: Jsou položeny horizontálně, mají lehce oválný tvar. Duhovka musí být tmavě játrová, v každém případě nesmí být nikdy světlejší než tmavě oříšková, i když pálení je světlé. Pro variantu harlekýn jsou přípustné oči různě zbarvené.

Uši: Jsou nasazeny vysoko. Pokud jsou kráceny, jsou neseny vzpřímeně, nejsou postaveny rozbíhavě ani sbíhavě. směřují lehce kupředu. Dobře nesené ucho je takové, jehož středem prochází pomyslná osa prodloužené boční linie krku. Uši nekrácené jsou poloklopené nebo zavěšené. Nesmí být přiléhající. Jsou neseny naplocho a spíše krátké. Délka nezkráceného ucha musí být stejná, jako polovina délky hlavy.

Krk: Je svalnatý, přiměřené dlouhý, harmonicky vsazený mezi lopatky.

Tělo (trup):

Hřbetní linie: Hřbet je rovný. Bedra jsou krátká, široká a svalnatá. Záď je mírně spáditá.

Kohoutek: Je výrazný.

Hrudník: Obvod hrudníku převyšuje kohoutkovou výšku více jak o 1/5. Hrudník je široký, dlouhý a hluboký – dosahuje až k lokti.

Ocas: Nekrátí se, je nesen nízko, dosahuje nejméně k hlezennímu kloubu, není vychýlený do strany, tvoří mírný háček ve formě J. V akci může být ocas nesen o něco výše, ve výši prodloužené hřbetní linie.

Končetiny:

Přední (hrudní) končetiny: Jsou rovně postavené, stejně při pohledu zepředu i z boku.

Lopatky: Jsou šikmo uložené, středně dlouhé.

Předloktí: Svalnatá.

Tlapky: Silné, kulaté, kompaktní. Drápy jsou vždy černé. Polštářky jsou tvrdé, ale přesto pružné.

Zadní (pánevní) končetiny: Jsou rovně postavené jak při pohledu z boku, tak i zezadu.

Stehno: Je silné, není příliš nízko, kloub je situován zhruba v 1/4 kohoutkové výšky psa, kolenní a stehenní kost spolu svírají otevřený úhel. Hlezna jsou postavena téměř svisle, mírně za osou, spuštěnou ze sedacího hrbolu.

Tlapky: Silné, kulaté, kompaktní.

Paspárky: Je tradiční, že ovčáci si zachovávají dvojitý paspárek. Tento paspárek tvoří dva palce, dobře od sebe oddělené, opatřené drápem, umístěné dosti nízko nad tlapkou.

Pohyb: Pružný a prostorný. Končetiny zůstávají v ose. Beaucký ovčák musí mít dlouhý klus s prostorným krokem.

Zevnějšek:

Srst: Krátká na hlavě, silná, krátká, tvrdá, uzavřená a přiléhavá po těle, dlouhá 3-4 cm. Na stehnech a spodní straně ocasu jsou nevýrazné, ale nezbytné praporce. Podsada je krátká, jemná, hustá a prachová, je preferována v barvě myší šedi, je velmi přiléhavá, takže neprosvítá přes krycí srst.

Zbarvení:

 1. Černé s pálením (černé s pálenými znaky): Červená punčoška. Černá barva je velmi sytá, pálení musí být jasné. Znaky pálení jsou rozmístěny následovně:
 • kulaté skvrnky nad očima
 • na bočních stranách čenichu, pozvolna se ztrácející směrem ke kohoutku, nikdy nesmí dosahovat až pod uši
 • na hrudi: jsou preferovány dvě oddělené skvrny
 • na hrdle
 • pod ocasem
 • na končetinách, postupně se ztrácejí směrem vzhůru, aniž by přesáhly nad 1/3 výšky nohy, na vnitřní straně vystupují výše.
 1. Harlekýn (modře skvrnitý s pálenými znaky): Šedý, černý a pálený, podíl černé a šedé by měl být stejný, plotny dobře rozmístěné, někdy je více černé než šedé. Umístění pálených znaků je totožné s ČP variantou. Malá bílá skvrna na hrudi se toleruje.

Výška: Psi: 65 – 70 cm v kohoutku

Feny: 61 – 68 cm v kohoutku.

Chyby: Všechny odchylky od uvedeného znění musí být považovány za chyby a budou penalizovány podle stupně svojí závažnosti.

Vylučující chyby:

 • jedinec agresivní nebo velmi bázlivý
 • výška vybočující z hranic stanovených standardem
 • příliš slabá kostra
 • oko světlé nebo různé zbarvené (připouští se u varianty harlekýn)
 • rozštěp nosu, jinak než černě zbarvený, skvrnitý nos
 • chybné postavení zubů se ztrátou kontaktu, chybění více jak 3 zubů (P1 se do tohoto počtu nezapočítávají)
 • uši přirozeně zcela vztyčené a tvrdé
 • zadní končetiny s výrazně sbíhavými patami (kravský postoj)
 • jednoduchý paspárek nebo úplná absence paspárků na zadních končetinách
 • ocas krácený nebo stočený na hřbetě.
 • zevnějšek: zbarvení nebo textura srsti jiná, než definuje standard. Úplná absence znaků pálení. Srst hrubá, odstávající. Výrazná bílá skvrna, dobře viditelná na hrudi. Varianta harlekýn: příliš mnoho šedé barvy, jedna strana černá, druhá strana šedá, hlava celá šedá (chybí na ní černá).

N.B. Psi musí mít obě varlata normálního vzhledu kompletně sestouplá v šourku.

 

Pro uchovnění musí beauceron splnit tyto podmínky
– RTG DKK max. 2. stupně
– výstava ve třídě dospělých na „Výbornou“ nebo „Velmi dobrou“
– popisný svod
– povahový test


RTG DKK je rentgenové vyšetření kyčelních kloubů. U některých psů se vyskytuje dědičné onemocnění kyčelních kloubů zvané dysplazie (lidově také dysplázka). Aby se předešlo šíření vysokých stupňů tohoto onemocnění, vyžadují chovatelské kluby rentgeny kyčlí. Rentgen vám provede kterýkoli veterinární lékař, který má potřebné vybavení. Ten potom pošle snímek tzv. posuzovateli (ten je pro jedno plemeno pouze jeden), který snímek vyhodnotí a výsledek oznámí majiteli psa i chovatelskému klubu. Stupeň poškození kyčlí se vyjadřuje číselnou stupnicí 0-4. Výsledek 0/0 (v zahraničních PP můžete vidět dys A, RTG negativ nebo HD A) znamená, že váš pes je bez postižení, tedy zcela zdráv. Stupeň 0/1 nebo 1/1 označuje stav podezření na dysplazii, stupeň 0/2, 1/2 nebo 2/2 lehkou dysplazii, stupně s číslem 3 střední a 4 těžkou dysplazii kyčelního kloubu. Jedinci se stupněm 3 a 4 již nejsou využíváni v chovu.
Jedinci se stupněm RTG DKK 2 mohou být pářeni pouze s jedinci se stupněm 0.

Výstavu ve třídě dospělých může absolvovat váš pejsek od věku 15 měsíců v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů (či šampionů). Může to být výstava krajská, oblastní, národní, mezinárodní, klubová nebo speciální. Podle typu výstavy a získaného ocenění bude jedinec zařazen do příslušné třídy chovnosti.

Popisný svod – na popisném svodu je pes změřen a je podrobně popsán jeho exteriér. Tento popis je důležitý pro potřeby klubu a všech chovatelů, nemá však vliv na zařazení jedince do chovné třídy. Popisný svod se zpravidla koná ve stejný den, jako povahový test (někdy také klubová nebo speciální výstava).

Povahový test se skládá ze tří částí: reakce psa na střelbu, reakce na nápřah holí a prověrky socializace psa. Pes na 3 m dlouhém vodítku prochází vymezeným prostorem, aniž by byl psovodem slovně či jinak ovlivňován. Komise posuzovatelů sleduje a hodnotí jeho přirozené chování. Beauceron by neměl projevit nepřiměřenou bázlivost ani agresi.

Podle získaného ocenění na výstavě, stupně dysplazie a výsledku RTG DKK bude jedinec zařazen do příslušné chovné třídy – viz Zařazení do chovných tříd.


Výstavy ve třídě dospělých, povahového testu a popisného svodu je možné se zúčastnit od věku psa/ feny 15 měsíců. Pes může být využit v chovu po dovršení 18 měsíců věku, fena po dovršení 24 měsíců věku.Není dovoleno spojovat dva jedince barvy HARLEKÝN (vždy alespoň jeden z rodičů musí být černý s pálením).

Majitelé zašlou poradci chovu foto psa nebo feny (hlavu a v postoji) do klubové databáze.

 

Nová koncepce chovu a zavedení chovných tříd u plemene beauceron od 1.1.2009.

Rozdělení do chovných tříd je podobné, jako je tomu ve Francii, domovině plemene. Když majitel splní podmínky pro zařazení jedince do plemenitby, založí mu poradce chovu chovnou kartu. Dosažení chovné třídy bude potvrzeno vydáním kartičky s uvedením této chovné třídy a zápisem CHOVNÝ do PP. Kartičku a zápis vystavuje poradce chovu. Během života se mohou třídy měnit. Je už záležitostí chovatele, aby při zápisu vrhu předkládal na pracoviště plemenné knihy i kartičku s aktuálně platnou chovnou třídou rodičů.

Chovné třídy:
1.-4. třída pro jedince bez odchovů;
5.-6. třída pro plemeníky a chovné feny s odchovy;
Všeobecné: Zachovat RTG DKK, omezení do II.stupně (zdravotní hledisko). BK nedovoluje, aby byli spojováni jedinci s klinickým nálezem (stupeň II) s jedinci s nálezem I. a II. stupně. BK nedovoluje, aby byli spojováni dva jedinci barvy harlekýn.

Povahové testy při klubových akcích: doporučuje se pořádat dvoudenní akce, jeden den budou probíhat popisné svody a povahové testy, druhý den klubová nebo speciální výstava. Podmínkou pro uspořádání takové výstavy je nejen odpovídající prostor, ale i nezbytné zázemí (stravování, ubytování). Popisný svod, výstava a povahový test může proběhnout v jeden den, pokud je pořadatel schopen zajistit adekvátní prostory a hladký průběh akce. Popisný svod a povahový test může probíhat také samostatně, nebo při jiné klubové akci (např. Výcvikový tábor, setkání...). Popisný svod bude obsahovat i výsledek měření kohoutkové výšky, popis chrupu, podrobný tabulkový popis exteriéru jedince. Podmínkou k účasti na popisném svodu je dosažení věku 15 měsíců. Výsledek popisného svodu nebude mít vliv na zařazení do chovné třídy, bude sloužit pro potřeby klubu a chovatelů. Popisný svod i povahový test může jedinec opakovat bez omezení.

U jedinců, kteří již byli bonitovaní před zavedením systému chovných tříd a jejichž majitelé mají zájem o přidělení chovné třídy:
– popis z bonitace bude uznán jako popisný svod
– pokud neabsolvovali povahový test nebo nesložili požadované zkoušky z výkonu, musí tento absolvovat
– při splnění všech podmínek bude chovná třída udělena za stejný poplatek, jako nově uchovněným jedincům
Třída
RTG DKK Výstavní ocenění a pracovní ocenění Povahový test Popisný svod
I. Confirmé Max. 2.stupně musí získat jedno ocenění na jakékoli výstavě („v“ nebo „v.d.“) ve třídě dospělých Nemusí absolvovat ANO
II.Premier Choix Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) alespoň jedno ocenění na jakékoli výstavě („v“ nebo „v.d.“) ve třídě dospělých Prospěl výborně(7-10) ANO
III.Excellent Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) Alespoň jedno ocenění na CAC-ové výstavě („v“) ve třídě dospělých Prospěl výborně(7-10) ANO
Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) V nebo VD z CAC-ové výstavy, zkouška ZVV2, IPO2, T2, 2.stupeň Ring nebo Mondioring, ZPOP 2 (pasení) druhý stupeň záchranářských zkoušek dle národního či mezinárodního zkušebního řádu Nemusí absolvovat ANO
IV.Recommandé Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) nejméně jedno ocenění s pořadím na klubové nebo speciální výstavě („v“ 1.-4) ve třídě dospělých Prospěl výborně(7-10) ANO
Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) nejméně jedno ocenění „Výborný-á“ na klubové nebo speciální výstavě, zkouška ZVV2, IPO2, T2, 2.stupeň Ring nebo Mondioring, ZPOP 2 (pasení), druhý stupeň záchranářských zkoušek dle národního či mezinárodního zkušebního řádu. Nemusí absolvovat ANO
V.Elite B Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) Pes s chovným oceněním I.-III. třídy-potomci pocházející minimálně od 2, maximálně od 6 fen-8 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 6 Excellent Dle zařazení tříd I. - III. ANO
Fena s chovným oceněním I.-III. třídy-potomci pocházející minimálně ze 2 vrhů-5 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 3 Excellent
VI.Elite A Jedinec prostý dysplazie (max. 1.stupeně) Pes s chovným oceněním IV. třídy-potomci pocházející minimálně od 2, maximálně od 6 fen-8 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 6 Excellent Dle zařazení třídy IV. ANO
Fena s chovným oceněním IV. třídy-potomci pocházející minimálně ze 2 vrhů-5 potomků, z toho minimálně 2 Recommandé a 3 ExcellentPodrobné vysvětlení pro veřejnost:
Tento systém chovu dává chovatelům prostor pro uskutečnění vlastních chovatelských cílů, rozšiřuje jejich možnosti, ale zároveň odpovědnost. Nejvyšší chovná ocenění získají jedinci, jejichž kvalita se ukáže na kvalitě potomků. Takovýto systém hodnocení by měl přispět nejen k vyšší kvalitě chovu, ale také k větší informovanosti majitelů štěňat ze strany chovatelů.

Co to bude znamenat v praxi?
Svody dorostu a bonitace v současné podobě by byly zrušeny. Majitel jedince do 15-ti měsíců věku nemá tedy žádnou povinnost vzhledem k uchovnění zvířete. Způsob uchovnění se zjednodušší – bude možné jedince uchovnit během jediné akce – klubové nebo speciální výstavy, kde bude zároveň prováděn popisný svod a povahový test. Zařazení do chovné třídy také nebude záviset pouze na jediném rozhodčí, majitel psa si sám může vybrat, na jaké výstavě nechá psa posoudit. Nejvyšší chovná ocenění pro jedince bez odchovů (IV. třída) bude možné získat pouze na klubových a speciálních výstavách. Tím bude zajištěno, že toto ocenění zadají nejlepší odborníci pro plemeno, které klub deleguje z řad českých i zahraničních rozhodčích. Do chovných tříd budou jedinci zařazováni z hlediska exteriérového (výsledky výstav), povahového (výsledky povahového testu), zdravotního (dysplazie) a podle chovné hodnoty jedince (hodnocení kvality potomků).

Do chovné třídy budou zařazeni jedinci starší 15-ti měsíců, kteří splní následující podmínky:
– RTG DKK max. 2. stupně (vyhodnocení může být prováděno od věku 12 měsíců)
– výstava ve třídě dospělých (mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů či šampionů)
– účast na popisném svodu a povahovém testu
pozn. Dle platných chovatelských řádů mohou být jedinci využiti v chovu po dosažení věku:
18 měsíců – psi
24 měsíců – feny


Proč popisný svod?
Je třeba zajistit změření kohoutkové výšky (tu standard přesně vymezuje) a zaznamenání podrobného popisu zvířete jak pro potřeby klubu, tak pro informovanost chovatelů. Výsledky popisného svodu budou uváděny na předepsaném formuláři ve formě tabulky, kde bude podrobně popsána každá část těla psa.


Druhy chovu:
1. Výběrový - oba rodiče štěňat musí splnit podmínky pro zařazení do 4.-6. třídy chovnosti (Recommandé, Elite B, Elite A). U psů uchovněných před 1.1.2009, kteří nemají zařazení do chovné třídy, je podmínkou výstavní ocenění V1, CAC a všestranná zkouška z výkonu 1. stupně. Podmínky pro výběrový chov určuje členská schůze, poradce chovu je zodpovědný za správné uvedení druhu chovu v přihlášce k zápisu štěňat.
2. Kontrolovaný - spojení, ve kterém jeden nebo oba z chovných jedinců nesplňují podmínky bodu 1. pro výběrový chov.

 

přvzato z oficiálních stránek BC-http://www.beauceron.cz

 

 

 
TOPlist
TOPlist